Ochrana osobných údajov

V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Prevádzkovateľ
TiDo s.r.o. Dubová 6486/5 Prešov 08001, IČO 47 453753

Zodpovedná osoba (DPO)
Zodpovednú osobu (data protection officer) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti TiDo s.r.o. Dubová 6486/5 Prešov 08001 alebo prostredníctvom e-mailu: gdpr@tido.sk.

Odporúčame prečítať si celé pravidlá a zásady, ktoré nájdete v nasledujúcich dokumentoch na stiahnutie:

Práva dotknutých osôb

Informácie o spracúvaní osobných údajov